แนะนำโครงการ

เกี่ยวกับเรา

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆมาเผยแพร่เพื่อขับเคลื่อน และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในสังคมไทย ได้ตระหนักรู้ และใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

เข้าชมหน้าเว็บไซต์เฟส1. คลิก

สารถึงผู้นำ

รวมจดหมายถึงหน่วยงานราชการและจดหมายตอบกลับ

สื่อ

สื่อ และบทความที่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ควรทราบ

สาระความรู้

สาระความรู้ แหล่งรวมข้อแนะนำ ต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ รถจักรยานยนต์

ข้อมูล

รวมงานนำเสนอ ที่น่าสนใจมากมาย

ท่องโลกมอเตอร์ไซค์

ท่องโลกมอเตอร์ไซค์ ข้อสรุปการประชุม และข้อเสนอต่าง ๆ ทางวิชาการ

รายงานโครงการ

นำเสนอความก้าวหน้า ของโครงการและ แนวทางการพัฒนา

มอเตอร์ไซค์กับชีวิต

มอเตอร์ไซค์กับชีวิต ผลการวิจัยและแหล่ง รวมความรู้ที่ผ่าน การสรุปผล

ติดตาม

เนื้อหาล่าสุด

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะจากประชุมใหญ่เครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จยย.ปลอดภัย

11 เมษายน 2567

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน

ข้อเสนอเร่งรัดความปลอดภัยผู้ใช้จยย.เพื่อผลสำเร็จนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล

11 เมษายน 2567

สื่อ

วิเคราะห์ ทำไมไทยตายจาก จยย.ที่ 1 ในโลก

ตรงประเด็น "อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์" / Thai PBS / ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://youtu.be/2PWUXIDvIZk

7 เมษายน 2567

สื่อ

‘รถจักรยานยนต์’ ปลอดภัยกี่โมง ? เมื่อมาตรฐาน – กฎหมายไม่เอื้อ

“ทุก ๆ 34 นาที มีคนไทย ตายด้วยอุบัติเหตุจากรถจยย” เป็นสถิติที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความเสี่ยง และอันตราย ของพาหนะที่ว่ากันว่าสะดวก คล่องตัว รวดเร็วที่สุด แต่ก็มีความปลอดภัยน้อยที่สุดเช่นกัน....>> 📌 อ่านเพิ่ม https://theactive.net/read/motorcycle-safety/

6 เมษายน 2567

สาระความรู้

สาระความรู้ "ความปลอดภัย" ของรถสองล้อและสามล้อเครื่อง

คู่มือนำเสนอขนาดของปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากรถสองและรถสามล้อเครื่อง ปัจจัยเสี่ยง สำคัญ วิธีประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในบริบทต่างๆ และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ /https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272762/9789241511926-tha.pdf?sequence=1&isAl

5 เมษายน 2567

สื่อ

บรรยากาศประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

มีผู้สนใจเข้าประชุมมากกว่า 178 ท่าน (ออนไซต์และออนไลน์) โดยภาคีที่เข้าประชุมมาจาก 35 หน่วยงาน >>สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LT1YO146QF1FAdmVUw2B1pWts2ahnLPz

29 มีนาคม 2567

สื่อ

เชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสังคมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

23 มีนาคม 2567

ข้อมูล

เชิญผู้สนใจเข้าประชุม วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชุมเพื่อ observe กิจกรรมทดสอบความปลอดภัยจยย. และ เชื่อมประสานพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานยนต์

20 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพ

กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ