แนะนำโครงการ

เกี่ยวกับเรา

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆมาเผยแพร่เพื่อขับเคลื่อน และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในสังคมไทย ได้ตระหนักรู้ และใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

เข้าชมหน้าเว็บไซต์เฟส1. คลิก

สารถึงผู้นำ

รวมจดหมายถึงหน่วยงานราชการและจดหมายตอบกลับ

สื่อ

สื่อ และบทความที่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ควรทราบ

สาระความรู้

สาระความรู้ แหล่งรวมข้อแนะนำ ต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ รถจักรยานยนต์

ข้อมูล

รวมงานนำเสนอ ที่น่าสนใจมากมาย

ท่องโลกมอเตอร์ไซค์

ท่องโลกมอเตอร์ไซค์ ข้อสรุปการประชุม และข้อเสนอต่าง ๆ ทางวิชาการ

รายงานโครงการ

นำเสนอความก้าวหน้า ของโครงการและ แนวทางการพัฒนา

มอเตอร์ไซค์กับชีวิต

มอเตอร์ไซค์กับชีวิต ผลการวิจัยและแหล่ง รวมความรู้ที่ผ่าน การสรุปผล

ติดตาม

เนื้อหาล่าสุด

สาระความรู้

สาระน่ารู้เพื่อคนไทยปลอดจากภัยจักรยานยนต์ (ฉบับเผยแพร่)

สาระที่น่ารู้ที่จะให้คำตอบกับผู้อ่านว่า คนไทยจะปลอดจากภัยจักรยานยนต์ได้อย่างไร

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: โครงการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน

อะไรคือข้อค้นพบที่นักวิจัยได้จากการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนขับขี่พาหนะอื่น

คนขับขี่พาหนะอื่นจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการใช้ถนน

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนเดินเท้า

คนเดินเท้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดจากภัยที่จะเกิดจากการใช้ถนน

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนซื้อรถจักรยานยนต์

หากต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ซักคัน ...จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

เราจะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างไรให้ปลอดภัย

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ในฐานะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย.....

14 กรกฎาคม 2567

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะจากประชุมใหญ่เครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จยย.ปลอดภัย

11 เมษายน 2567

ประมวลภาพ

กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ