แนะนำโครงการ

เกี่ยวกับเรา

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆมาเผยแพร่เพื่อขับเคลื่อน และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในสังคมไทย ได้ตระหนักรู้ และใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

เข้าชมหน้าเว็บไซต์เฟส1. คลิก

สารถึงผู้นำ

รวมจดหมายถึงหน่วยงานราชการและจดหมายตอบกลับ

สื่อ

สื่อ และบทความที่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ควรทราบ

สาระความรู้

สาระความรู้ แหล่งรวมข้อแนะนำ ต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ รถจักรยานยนต์

ข้อมูล

รวมงานนำเสนอ ที่น่าสนใจมากมาย

ท่องโลกมอเตอร์ไซค์

ท่องโลกมอเตอร์ไซค์ ข้อสรุปการประชุม และข้อเสนอต่าง ๆ ทางวิชาการ

รายงานโครงการ

นำเสนอความก้าวหน้า ของโครงการและ แนวทางการพัฒนา

มอเตอร์ไซค์กับชีวิต

มอเตอร์ไซค์กับชีวิต ผลการวิจัยและแหล่ง รวมความรู้ที่ผ่าน การสรุปผล

ติดตาม

เนื้อหาล่าสุด

ข้อมูล

เชิญผู้สนใจเข้าประชุม วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชุมเพื่อ observe กิจกรรมทดสอบความปลอดภัยจยย. และ เชื่อมประสานพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานยนต์

20 กุมภาพันธ์ 2567

สื่อ

‘จักรยานยนต์’ ทำคนพิการปีละ 9.8 พันราย อดีตที่ปรึกษา WHO วอนคุมเข้มโฆษณารถ

https://www.thecoverage.info/news/content/5939

22 ธันวาคม 2566

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงสคบ.

ขอให้คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาที่อาจส่งผลเสียต่อสังคม

3 ตุลาคม 2566

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงสคบ.

ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจยย.ที่ต้องควบคุมฉลากจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันหรือทำให้ความเสี่ยงจากสินค้าหมดไป

3 ตุลาคม 2566

สาระความรู้

โครงการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน

โครงการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จยย.ปลอดภัย

3 ตุลาคม 2566

ข้อมูล

powered two and three wheeler safety

A road safety manual for decision makers and practitioners

16 สิงหาคม 2566

สาระความรู้

Policy brief

นโยบายจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคนไทย

3 สิงหาคม 2566

สาระความรู้

สรุปประชุมเพื่อการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนความปลอดภัยผู้ใช้จยย. 27ก.พ.66

8 มีนาคม 2566

ประมวลภาพ

กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ