สาระความรู้
ใหม่ล่าสุด
ข่าว
จดหมาย
ข้อมูล
สาระความรู้
ท่องโลก
รายงาน

สาระความรู้

สาระน่ารู้เพื่อคนไทยปลอดจากภัยจักรยานยนต์ (ฉบับเผยแพร่)

สาระที่น่ารู้ที่จะให้คำตอบกับผู้อ่านว่า คนไทยจะปลอดจากภัยจักรยานยนต์ได้อย่างไร

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: โครงการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน

อะไรคือข้อค้นพบที่นักวิจัยได้จากการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนขับขี่พาหนะอื่น

คนขับขี่พาหนะอื่นจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการใช้ถนน

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนเดินเท้า

คนเดินเท้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดจากภัยที่จะเกิดจากการใช้ถนน

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนซื้อรถจักรยานยนต์

หากต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ซักคัน ...จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

เราจะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างไรให้ปลอดภัย

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระน่ารู้: สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ในฐานะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย.....

14 กรกฎาคม 2567

สาระความรู้

สาระความรู้ "ความปลอดภัย" ของรถสองล้อและสามล้อเครื่อง

คู่มือนำเสนอขนาดของปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากรถสองและรถสามล้อเครื่อง ปัจจัยเสี่ยง สำคัญ วิธีประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในบริบทต่างๆ และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ /https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272762/9789241511926-tha.pdf?sequence=1&isAl

5 เมษายน 2567

สาระความรู้

โครงการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน

โครงการสำรวจอย่างเร็วใน 2 ชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จยย.ปลอดภัย

3 ตุลาคม 2566

สาระความรู้

Policy brief

นโยบายจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคนไทย

3 สิงหาคม 2566

สาระความรู้

สรุปประชุมเพื่อการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนความปลอดภัยผู้ใช้จยย. 27ก.พ.66

8 มีนาคม 2566

สาระความรู้

สาระความรู้เพื่อคนไทยปลอดจากภัยจยย._ฉบับเผยแพร่แก่สาธารณะ

25 มกราคม 2566

สาระความรู้

Harmonization of vehicle regulation WP29 และมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยยานยนต์

1 ธันวาคม 2565

สาระความรู้

อารยสถาปัตย์ FD กฤษนะ ละไล

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

อารยสถาปัตย์ FD กฤษนะ ละไล

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

อ.สายประสิทธิ์ - หลักพื้นฐานการประเมินยานพาหนะปลอดภัย

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

อ.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก_mc25

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

อ.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี_นำเสนอ 090664

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

สรุป MC standards (1)

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

ผอ.ธารินี บ.กลาง - โครงการสร้างคุณค่าผู้พิการฯ64

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

คุณสุรเชษฐ์ วงษ์สอาด Autoliv - Social Mobilization for Motorcycle Safety) Thailand Symposuim 9Jun21

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

คุณคงศักดิ์ - นำเสนอเวที MC 8 มิ.ย. 64 บ่าย

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

คุณคงศักดิ์ - นำเสนอเวที MC 8 มิ.ย. 64 เช้า

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

การเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

phase 2 Next steps -ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่จักรยานยนต์

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

MOTORBIKE CHILD SEAT

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

Mock up design of child seat in motorcycle

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

Kinematics and Injury mechanisms

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

Forum 2 - 28 Sept 2021 MC vehicle problems

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

Forum 1 - 25 Mar 2021 MC

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

EpidemiologyRTI

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

Aj Saiprasit_motorcycle regulation

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่FinalNoTC

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

oy Final ข้อแนะนำแบบบ้านๆ ในการเลือกซื้อรถจยยFina

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

final final การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์เก่าFinal

21 พฤศจิกายน 2565

สาระความรู้

201113ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เหยื่อA4

21 พฤศจิกายน 2565