ติดต่อ
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
เลขที่ 145/5 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053 327590
โทรสาร 053 327591
Contact
Public Policy Studies Institue (PPSI)
45/5 Moo 1,T.Changpuek, Muang Chiang Mai, Thailand 50300
Telephone No. 053 327590
Fax No. 053 327591